Tiếng Trung giản thể truyền thống Trung Hoa Tiếng Anh Tiếng Indonesia Mã Lai Tiếng Tamil Thái lan Tiếng Việt

1 1 1 1 1 Xếp hạng 5,00 (1387 Phiếu bầu)

Sau đó, bạn có một tính năng trò chơi miễn phí kích hoạt khi 3 hoặc nhiều biểu tượng phân tán xuất hiện ở bất kỳ đâu trên guồng cùng một lúc - bạn có 15 vòng quay miễn phí với hệ số nhân động. Hệ số nhân bắt đầu ở một giá trị ngẫu nhiên và nằm trong khoảng từ 2x đến 5x.Sau mỗi vòng quay chiến thắng, hệ số nhân được bước từ giá trị ban đầu cho đến khi đạt đến 5x. Một vòng quay không chiến thắng làm giảm hệ số nhân thêm một bước cho đến khi tăng gấp đôi. Về cơ bản, hệ số nhân sẽ tăng và giảm trong vòng quay miễn phí, trừ khi bạn thắng hoặc thua.


Có vấn đề gì không?

Liên lạc với chúng tôi ngay