1 1 1 1 1 Xếp hạng 5,00 (1494 Phiếu bầu)

Giải độc đắc là giải độc đắc (giải độc đắc hoặc tiền thưởng) được tăng lên mỗi khi trò chơi được chơi nhưng không giành được giải độc đắc. Khi giành được giải độc đắc lũy tiến, giải độc đắc tiếp theo được đặt lại về giá trị định trước và tiếp tục tăng theo cùng một quy tắc.Nhiều máy đánh bạc và máy xì phé video có giải độc đắc. Giải độc đắc sẽ tăng thêm một khoản nhỏ mỗi khi bạn chơi trò chơi. Nhiều máy thường được hợp nhất hoặc liên kết với nhau để tạo ra giải độc đắc lớn hơn phát triển nhanh hơn vì có thể tính nhiều trò chơi không thắng hơn. Nhiều vé số có giải độc đắc. Sau mỗi lần rút mà không trúng giải độc đắc, một số tiền lớn được "mang" đến giải độc đắc cho lần rút tiếp theo.